Spacing
UTStats Logo

Top 10 Capture the Flag Players
Player Name Rank Matches
1 nz Zim 6078.80 189
2 ca wot_u_on_about 4503.78 56
3 au Dad 3657.00 13
4 us triangle 3407.25 11
5 au DAS_=) 3175.05 101
6 au ]).)v(.'][' 2909.26 16
7 au mik 2862.64 10
8 au [FIRE]Juan 2829.81 14
9 au palm 2712.79 31
10 au nootnootbro 2703.75 1
Click Here To See All The Rankings

Top 10 DeathMatch Players
Player Name Rank Matches
1 nz Zim 720.26 129
2 au [FIRE]Juan 622.01 26
3 ca wot_u_on_about 619.08 42
4 au Player2 506.76 4
5 nz DAre 452.73 5
6 au palm 442.85 28
7 us triangle 346.02 2
8 au Loco! 343.55 8
9 au Lord_Maximus 294.13 34
10 au Gotchaback 284.04 22
Click Here To See All The Rankings

Top 10 DeathMatch Instagib Players
Player Name Rank Matches
1 nz Zim 880.46 12
2 au DAS_=) 287.66 8
3 au ROCK 257.39 2
4 au Deezy 125.63 1
5 ca wot_u_on_about 81.82 1
6 au [+Menace+] 64.29 2
7 nz Reddwarf 61.54 9
8 au Tupacasuarus 21.88 1
9 nz Mookle -3.41 1
10 au Vortex -18.06 2
Click Here To See All The Rankings

Top 10 Rocket Arena Players
Player Name Rank Matches
1 nz Zim 233.15 20
2 au KonoDioDa! 82.09 3
3 au Player2 27.36 3
4 au [FIRE]Juan 24.32 3
5 au Dad 20.45 1
6 nz no0ne 15.20 2
7 ca wot_u_on_about 13.89 3
8 au palm 13.39 3
9 au [FrEaKs]Mervdaperv 13.31 3
10 nz Luka_Lu 1.92 8
Click Here To See All The Rankings

Top 10 TTM 1.03 Players
Player Name Rank Matches
1 ru GeneraJL 65.63 1
2 ru Avenir -40.63 1
Click Here To See All The Rankings
UTStats Beta 4.2.8 © 2005 azazel, AnthraX and toa